วิธีดาวน์โหลดวิดีโอ Facebook

ขั้นตอน 1

เล่นวิดีโอจากนั้นคลิก คลิกขวา - แสดง URL ของวิดีโอ ดูภาพหน้าจอด้านล่าง

วิธีดาวน์โหลดวิดีโอ Facebook url

ขั้นตอน 2

ไปที่ idownloader.co จากนั้นวาง URL และ คลิก 'ดาวน์โหลด' เช่นภาพหน้าจอด้านล่าง

วิธีดาวน์โหลดวิดีโอ Facebook

ขั้นตอน 3

คลิกที่ "ดาวน์โหลดวิดีโอคุณภาพปกติ" หรือ "ดาวน์โหลดวิดีโอ HD" (ถ้ามี) เพื่อเริ่มดาวน์โหลดวิดีโอ

วิธีดาวน์โหลดวิดีโอ Facebook hd mp4